Các cơ hội với Mobile OEM

Các nhà sản xuất thiết bị di động (OEM) mang đến cho nhà tiếp thị cơ hội tiếp cận đối tượng mới trực tiếp trên các thiết bị của họ. Bắt đầu khai thác mạng lưới Mobile OEM inventory trên toàn cầu và khám phá các khả năng vượt xa hơn cả các chiến dịch cài đặt sẵn (preinstall), mà cải thiện hiệu suất đáng kể với các dạng quảng cáo hiển thị tự nhiên (native display ads) và và quảng cáo hiệu suất (performance ads).

Không chỉ có công nghệ và công cụ

Giá trị và triết lý mà AVOW theo đuổi rất đơn giản: trở thành một công ty công nghệ lấy con người làm nền tảng, hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng tầm giá trị trên thị trường ứng dụng.
Đội ngũ xuất sắc toàn cầu A-Team đã mang đến hơn một triệu người dùng tương tác hàng tháng cho các agency và nhà quảng cáo có nhu cầu lớn về tệp người dùng.

VỀ AVOW

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Hợp tác để cùng thành công

Byju's Logo